O Nas

Bibuła? Co i dlaczego.

Drukuj
Redakcja

Bibuła to to prasa wydawana w krajach, gdzie obowiązywała cenzura, gdzie władza miała monopol medialny i... monopol na prawdę i rację.

Zanim powstała Bibuła Milanowska, choć już daleko po 1989 roku, w Milanówku była jedna władza, jeden organ prasowy w postaci Biuletynu Miasta Milanówka i nieliczna opozycja, dzięki której mogliśmy znać drugą stronę medalu.

Utworzona w 2006 roku Bibuła Milanowska odpowiedziała na potrzeby mieszkańców
w kwestii rzetelnego informowania o tym, co dzieje się w mieście.

Od tej pory staramy się dotrzeć do sedna opisywanych przez nas spraw, mimo
że często są to tematy trudne i niewygodne.

Przez redakcję gazety przewinęły się różne osoby. Jedne pracowały z pasją i wielkim zaangażowaniem, inne chciały tylko, przy pomocy gazety, załatwić swoje partykularne interesy. Wszystkim jednak dziękujemy za ich wkład w tworzenie niezależnego medium.

W aktualnym zespole gazety są: T. Gujska-Szczepańska, K.Słowik, M.Piotrowski,
W. Pomierny i G. Święcicki.

Bibuła różni się od innych gazet i portali przede wszystkim tym, że nie zajmuje się propagandą, nie podlizuje się władzy, nie puszcza do niej oka, lecz prezentuje często odmienne stanowiska i różnorodne opinie.

Jesteśmy gazetą wydawaną od początku do końca społecznie. Pod tym względem,
co jest powodem naszej nieskrywanej satysfakcji, stanowimy ewenement na skalę Mazowsza.

Dawano nam kilka miesięcy życia, a jesteśmy z Państwem już prawie 7 lat.

Naszym czytelnikom dziękujemy za nadsyłane listy, maile, a przede wszystkim zaufanie, którym nieustannie nas Państwo obdarzają.

Monday the 21st. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review